Reglement interne competitie

In het reglement staan alle spelregels beschreven die van toepassing zijn op onze interne competities. Onderdelen zijn de laddercompetitie, rapidcompetitie, snelschaakcompetitie, etc.

Het interne reglement wordt jaarlijks tijdens de ALV opnieuw vastgesteld.