Reglement interne competitie

In het reglement staan alle spelregels beschreven die van toepassing zijn op onze interne competities. Onderdelen zijn de ladder competitie, rapid competitie, snelschaak competitie, etc.

Het interne reglement zal jaarlijks tijdens de ALV opnieuw vastgesteld worden..