Clubblad Ons Podium

Het clubblad 'Ons Podium' komt in principe uit elke vrijdag na een KNSB-ronde, met als vaste uitzondering het eerste twee nummers van het seizoen. Het eerste nummer is het traditionele vergadernummer met de stukken voor de algemene ledenvergadering dat twee weken voor de ledenvergadering uitkomt. Het tweede nummer komt uit de vrijdag na de SGS vergadering waarop de agenda voor de wedstrijden van de SGS teams wordt samengesteld. Eindredactie Ons Podium: onspodium@sgamersfoort.nl