Clubblad Ons Podium

Het clubblad 'Ons Podium' verschijnt meerdere keren per seizoen. Het eerste nummer is het traditionele vergadernummer met de stukken voor de algemene ledenvergadering dat twee weken voor de ledenvergadering uitkomt. Daarna volgen diverse nummers met verslagen van wedstrijden in de externe competitie en toernooien, stukjes voor de jeugd en andere artikelen.

Eindredactie Ons Podium: onspodium@sgamersfoort.nl